Siirry sisältöön

Vieraile Elvingin tornissa

Vieraile Elvingin tornissa
3,00 €
1,00 €
3,00 €

Pohjois-Valkealan erämaa-alue avautuu kaikessa kauneudessaan silmiesi eteen yli 20 metriä korkean Elvingin tornin huipulta. Alunperin vuonna 1907 valmistunutta tornia on käytetty palovartiointiin sekä luvattoman kalastuksen ja metsästyksen valvontaan, mutta vuorineuvos Elvingillä oli tapana viedä vieraitaan torniin myös ihastelemaan kolmen silloisen läänin alueelle ulottuvia maa-alueitaan.

Metsätollisuuden merkkimies Rudolf Elving

Pohjois-Kymenlaakson teollistumiseen ja aineelliseen kehitykseen vaikutti merkittävästi vuosisadan vaihteessa vuorineuvos Ruidolf Elving (1849 - 1927). Hän perusti Voikkaan tehtaat 1897, johti 1904 perustettua suurta Kymin Osakeyhtiötä, toimi lukuisten valtion hallinnon ja yritysten johdossa, omisti laajoja maa-alueita nykyisessä Pohjois-Kymenlaaksossa sekä rakennutti Valkealaan Kirjokiven kartanon ja Hevosojan suurtilan.

Kartano Kirjokivessä

Vuorineuvos Elving hankki omistukseensa 1800-luvulla runsaasti maa-alueita Valkealan pohjoisosista. Vuosisadan vaihteen tienoilla Elving perusti mailleen Kirjokiven kartanon, jonka kartano-osa sijoitettiin Savon radan varteen Tihvetjärven kauniiseen niemeen ja suurtilan maatalousrakennukset Hevosojan kylään. Eliel Saarisen suunnittelema kartano oli Elvingin perheen kesänviettopaikka, sillä talvet perhe asui Helsingissä.

Savon rataa alettiin rakentaa 1887, ja Elving vaikutti tuntuvasti rautatieasioihin. Edistääkseen omia liikenneyhteyksiään hän luovutti korvauksessa maa-alueen Kirjokiven asemaa varten. Kerrotaan, että Elvingin seistessä asemalaiturilla oli junan pysähdyttävä niin, että vaunun porras oli juuri Elvingin jalkojen kohdalla. Juna siirtyi, Elving ei.

Vuonna 1913 Elving myi pääosan metsäomaisuudestaan Kymiyhtiölle. Elvingin perheenjäsenten kuoleman jälkeen omaisuus siirtyi 1950-luvulla ulkomaille, ja kartano rapistui pahasti. Kirjokiven kartano siirtyi 1963 Kouvolan kaupungille, ja kartanossa toimi lasten kesäsiirtola. Nykyisin kartano on yksityisomistuksessa oleva majoitus-, ravintola- ja juhlapaikka.

Torni korkealla mäellä

Tornimäelle rakennettu yli 20 metriä korkea näkötorni on käsin valetuista sementtitiilistä muurattu kahdeksankulmainen tornirakennus, jonka rakennustekniikka on erikoislaatuinen. Kerrotaan, että Elving toi menetelmän Saksasta ja suunnitelmat toteutti nuori rakennusmestari Kaarle Malmberg (myöh. Ketomaa). Tornin piirustuksia tai muita asiakirjoja ei ole säilynyt.

Elving rakennutti tornin vuosien 1905 - 1907 aikana palovartiointia sekä luvattoman kalastuksen ja metsästyksen valvontaa varten. Tornilla oli myös statusarvoa vuorineuvokselle. Sen huipulta hän saattoi näyttää vierailleen kauniita erämaamaisemia, mutta myöskin omistamiaan maa- ja vesialueita. Kerrotaan hänen joskus selostaneen vierailleen olevansa "kolmen läänin kuvernööri" - siihen aikaan tornista saattoi todellakin katsella maisemia Viipurin, Uudenmaan ja Mikkelin läänien alueella.

Viime sotien aikaan Elvingin torni toimi lottien miehittämänä ilmavalvontapaikkana. Tornin alkuperäisen sisäosat tuhoutuivat tulipalossa 1950-luvun lopulla.

Lions-veljien suuraktiviteetti

Elvingin torni ei ole ollut käytössä sotien jälkeen, kunnes vuonna 1994 päättivät Kymi-yhtiö ja Valkealan Lions-klubit herättää tornivanhuksen uniltaan ja kunnostaa sen luontomatkailijoiden ja Pohjois-Valkealan erämaamaisemien ihaliijoiden käyttöön. Kaikki tornin sisäpuoliset puuosat rakennettiin uudestaan talkootyönä ja lukuisten lahjoitusten tuella. Museoviraston vaatimuksesta puisia portaita ei ole kiinnitetty tornin runkoon vaan porrasrakennelma seisoo vapaasti paikallaan, joten portaat saattavatkin huojua hieman tornivieraiden kiivetessä ihailemaan maisemia. Kunnostettu torni vihittiin uudelleen käyttöön 1.7.1995


Ihaile näköalaa Elvingin tornista - osta tornilippusi helposti etukäteen netissä! Samanaikaisesti torniin pääsee enintään kymmenen henkeä. Puisia porrasaskelmia tornin huipulle noustessa kertyy melkein sata!

Elvingin torni on avoinna kesäaikaan (toukokuun puolestavälistä syyskuuhun) lauantaisin ja sunnuntaisin kello 11 - 17.
Paikan päällä tornilipun voi ostaa myös käteisellä. Ryhmien vierailuista muina ajankohtina voi tiedustella klubin puhelinnumerosta.